Işgär gerek
Aşgabat, 27.04.2021  22:02    726 
3.000 TMT

Giňişleýin maglumat:
  • Bölüm: Iş we işgär
  • Ady: Işgär gerek
  • Ýeri: Aşgabat
  • Bahasy: 3.000 TMT
  • Satyjy nomeri: +99361523798
  • Işgär gerek! Bize plastikadan we alýumin plastikadan aýna, gapy we beýleki zatlary ýasap biljek ussa gerek. Öz işini gowy bilýän bolmaly.