Žalyuz / Жалюзи
Aşgabat, 13.12.2021  21:52    124 

Giňişleýin maglumat:
  • Bölüm: Hojalyk harytlary
  • Ady: Žalyuz / Жалюзи
  • Ýeri: Aşgabat
  • Bahasy: -
  • Satyjy nomeri: +99365302888
  • ✅✅SKIDKA DOWAM EDÝÄR, ÄHLI ŽALÝUZlarA "JANAN" žalyuzi we öy bezegleri Turkmenistanda #1 Žalyuzi önduriji "JANAN" ŽALYUZlar DÜkanYNDA 300-den gowrak görnüşinden öz islegiñize gorä ŽALYUZI saylap bilersiñiz. Dizaynerlerimiz Siziń interyerinize görä maslahat bererler. Žalýuzlaryň görnüşi ✅ Zebra ✅ Roll-ştorlar ✅ Multi-ştorlar ✅ Rim-ştorlar ✅ Agaç žalyuzi ✅ Allýumin žalýuzi ✅ Pultly žalyuzi ✅ KARNIZler WE AKSESSUARlarY "JANAN" Size şu hyzmatlary MUGT hödürleýär: ✅ Ölçeg almak hyzmaty ✅ Gurnamak ✅ Dizayner maslahaty JANAN-yň esasy aýratynlyklary: ✅Ähli matalar Türkiýadan ✅ köp görnüšli saylaw ✅ 2 ýyl kepilLIK Šu sanalan aýratynlyklardan başgada "JANAN" baýramçylyk günleri skidkalary we aksiýalary gurnaýar. Bizin salgymyz: ✅ ş. Aşgabat, 10-ýyl Abadançylyk köçesi, jaý 140 (PETRONAS), 1-nji dükan. Tel: 48-19-62 imo: +993 (65) 30-28-88 INSTAGRAM: @janan_tm Welayatlarda "JANAN" dukanlary: ✅ Daşoguz +993 65 080410 ✅ Mary +993 64 040103 ✅ Balkan +993 62 288787 ✅ Lebap +993 63 449497