06:18
Beýik ýüpek ýoly saýtyny ulanmagyñ düzgüni:
Siz bu Beýik ýüpek ýoly saýtynda awtoulaglary, altyn-kümüş şaý sepleri we beyleki birnäçe bildirişleri reklama edip hem-de görip bilersiñiz!
Bildirişi goşmak üçin aşakdaky görkezilenleri ýerine ýetirmeli:
1. Bildirişi goşmak üçin menu knopkasyna basmaly we "Bildiriş goşmak” bölümi saýlamaly, degişlilikde (awtoulaglar, altyn-kümüş we beýleki bildirişler) tablisa girmeli.
2. Görkezilen tablisada degişlilikde maglumatlary saýlamaly we ýazmaly, bahasy diñe san, hem-de telefon belgi +993... bilen görkezilmeli.
3. Surat ýüklemek 10 sany surata çenli ýüklemek bolýar, "obraz" knopkasyna basyp suraty saýlamaly we sanyny köpeltmek üçin "+" knopkasyna basmaly, indiki suraty başdaky tertipde täze surat saýlamaly.
4. Maglamat ýüklemek, eger * belgi bar bolan ýere hökmany maglumat ýazylmaly. 5. Maglumatlar we suratlar doly ýüklenenden soñ kod howpsuzlygyny ýazmak hökmanydyr.
6. Maglumatlaryñ doly ýüklenmegi üçin wagt 2-3 minuda çenli çekmegi mümkin!
Başga soraglaryñyz, kynçylyklaryñyz we düşünmedik zadyñyz bar bolsa yupekyoly2019@gmail.com salgysyna ýa-da +99363695475, +99364507656 nomer belgide imo hat ýazyp bilersiñiz!
Категория: Ulanmagyñ düzgüni | Просмотров: 473 | Добавил: | Рейтинг: 0.0/0